วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โครงสร้างบุคลากร อำนาจหน้าที่ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 - แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ
 

แพทย์หญิงวิมลรัตน์ วันเพ็ญ

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 13

โทร. 02 126 6243

โครงสร้างบุคลาการศูนย์
อำนาจหน้าที่ของศูนย์
เขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันในเขต13