วัน-เวลาทำการ จันทร์ -ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 8.30 - 16.30 น.
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เดิมตั้งอยู่ที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข แต่ปัจจุบันได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่
เลขที่ 1 ซอยเจริญกรุง 34 (วัดม่วงแค) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ช่องทางการติดต่อศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 มีดังนี้
โทรศัพท์     :     ฝ่ายบริหาร 02 236 9445 / ฝ่ายวิชาการ 02 236 9446
โทรสาร     :     ฝ่ายบริหาร 02 236 9448 / ฝ่ายวิชาการ 02 236 9447
Facebook     :     https://www.facebook.com/mhc13dmh/
อีเมล์     :     mhc13dmh@gmail.com
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ได้มีบริการในการรักษาโรคต่าง ๆ แต่หากท่านอยู่บริเวณใกล้เคียงแล้วต้องการมารับคำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ซึมเศร้า ทางศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือทุกท่านที่มาหาเราค่ะ
แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์